nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 - 2017-11-03
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételi főösszegét  101 418  ezer forintban, teljesített kiadási főösszegét 94 547 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


 1. Működési bevételek

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről               52 449 e Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                  10 981 e Ft

ac) működési bevételek                                                                          612 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                             8 115 e Ft


 1. Felhalmozási bevételek

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          2 062 e Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                     49 e Ft        

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           72 e Ft


 1. Finanszírozási bevételek

ca) hitel, kölcsön felvétele                                                                7 000 e Ft

cb) költségvetési maradvány                                                            6 587 e Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                           961 e Ft

cd) központi, irányítószervi támogatás                                           12 530 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                             82 620  e F

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                    7 817  e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                        10 981  e Ft


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiadási kiemelt előirányzatonként


 1. Működési kiadások

aa) személyi juttatások                                                                      28 388 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                    5 292 e Ft

ac) dologi kiadások                                                                           23 556 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       9 520 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                   6 638 e Ft


 1. Felhalmozási kiadások

ba) beruházások                                                                                1 483 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  140 e Ft


 1. Finanszírozási kiadások

ca) irányító szervi támogatások                                                        12 530 e Ft

cb) hitel, kölcsön                                                                                 7 000 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                               65 600  e Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                       9 478  e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                         19 469  e Ft


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)  Önkormányzati segély     310   e Ft

b)   BURSA ösztöndíj           200   e Ft

c)   Köztemetés                     109   e Ft


5. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát 4 főben állapítja meg.


6. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi közfoglalkoztatottak teljesített létszámát 15 főben állapítja meg.


7. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat összesített záró mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzat összesített eredmény-kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.


10. § Az önkormányzat összesített költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.


11. § Az önkormányzat összesített vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


12. § Az önkormányzat összesített és intézményeinek maradvány-kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetésének teljesítése


13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évi teljesített bevételi főösszegét
87 034  ezer forintban, teljesített kiadási főösszegét 80 149 ezer forintban állapítja meg.14. § (1) Az önkormányzat saját 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


 1. Működési bevételek

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről   50 901 e Ft

ab) közhatalmi bevételek                                                                  10 981 e Ft

ac) működési bevételek                                                                        611  e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                             7 817 e Ft


 1. Felhalmozási bevételek

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          2 062 e Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                    49 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            72 e Ft


 1. Finanszírozási bevételek

ca) hitel, kölcsön felvétele                                                                7 000 e Ft

cb) költségvetési maradvány                                                            6 580 e Ft

cc) államháztartáson belüli megelőlegezés                                           961 e Ft


(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 68 236  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 817  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 10 981  e Ft.


15. § (1) Az önkormányzat saját 2014. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként:


 1. Működési kiadások

aa) személyi juttatások                                                                      19 796 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                    2 958 e Ft

ac) dologi kiadások                                                                                      20 226 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         9 520 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                     6 638 e Ft


 1. Felhalmozási kiadások

ba) beruházások                                                                                 1 341 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   140 e Ft


 1. Finanszírozási kiadások

ca) irányító szervi támogatások                                                         12 530 e Ft

cb) hitel, kölcsön törlesztés                                                                  7 000 e Ft


(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 51 344  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9 478  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 19 327  e Ft.

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát 1 főben állapítja meg.

17. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi teljesített közfoglalkoztatottak teljesített létszámát 15 főben állapítja meg.

18. § Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.


4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése


19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi teljesített bevételi főösszegét  14 384  ezer forintban, teljesített kiadási főösszegét 14 398 ezer forintban állapítja meg.


20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


 1. Működési bevételek

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről               1 548 e Ft

ab) közhatalmi bevételek

ac) működési bevételek                                                                           1 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                              298 e Ft


 1. Felhalmozási bevételek

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

bb) felhalmozási bevételek

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök


 1. Finanszírozási bevételek

ca) hitel, kölcsön felvétele

cb) költségvetési maradvány                                                                      7 e Ft

cc) irányítószervi támogatás                                                              12 530 e Ft


21. § (1) A  Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként:


 1. Működési kiadások

aa) személyi juttatások                                                                      8 592 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                  2 334 e Ft

ac) dologi kiadások                                                                           3 330 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) egyéb működési célú kiadások


 1. Felhalmozási kiadások

ba) beruházások                                                                                   142 e Ft

bb) felújítások

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások  


22. § A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszámát 3 főben állapítja meg.


23. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetési teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.


5. Záró rendelkezések24. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
743.21 KB
2. melléklet
450.23 KB
3. melléklet
240.64 KB
4. melléklet
135.64 KB
5. melléklet
604.86 KB
6. melléklet
316.6 KB
7. melléklet
736.99 KB
8. melléklet
442.44 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!