nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 22/2004 (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-06-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 22/2004 (V.3.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a vásárokról és piacokról szóló 35/1995.(IV.5.) Korm. rendelet alapján a vásárokról és piacokról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. §         E rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete által fenntartott piacokra és rendezett vásárokra terjed ki. A piacok és vásárok felsorolását a rendelet melléklete tartalmazza.2. § - 8. §[1]


Záró rendelkezés


9. §         E rendelet a kihirdetése napján lép hatálya és egyidejűleg hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzati képviselő-testületének a vásárokról és piacokról szóló 16/1995.(X.25.) KT. sz. rendelete.


10. § [2]     E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.


Tiszacsege, 2004. április 28.
Németh József

polgármester

Füzesiné Nagy Zita

jegyző


[1]

A 14/2006.(VI. 01.) Rendelettel a 2- 8. §- ai 2006. június 01. napjával hatályukat vesztik.

[2]

A 16/2009.(X. 01.) Rendelettel módosított szövegrész hatálybalépésének időpontja: 2009. október 01.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
88.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!