nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-07 - 2015-02-08
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.1.§Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2014 (III.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 39. § (4) helyébe a következő rendelkezés lép:


A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén, legfeljebb 6 hónap időtartamra, a jegyzői feladatokat a szociális igazgatási ügyintéző látja el.


2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.     Tóth Edina Kitti sk.                                                                                    Szabó Éva sk.

     polgármester                                                                                     helyettesítő jegyző


Kihirdetve: 2015. február 6.

                                                                    

                                                                Szabó Éva sk.

                                                     helyettesítő jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!