nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-25 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

  1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az általa fenntartott önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szervére a Polgármesteri Hivatalra.


  1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

143 953 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét

131 828 e Ft-ban


állapítja meg.

  1. A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

139 577 e Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat

 127 717 e Ft-ban

a kiadásokon belül:


ba) a személyi jellegű kiadások

33 010 e Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok

8 342 e Ft-ban

bc) a dologi kiadások

37 332 e Ft-ban

bd) a pénzeszköz átadások

17 983 e Ft-ban

be) a társadalom és szociálpolitikai juttatások

19 158 e Ft-ban

bf) a finanszírozás kiadásai

11 892 e Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételeket

4 016 e Ft-ban

a bevételeken belül:


ca) föld eladás, kisajátítás

416 e Ft-ban

cb) központosított előiránytat

3 600 e Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadásokat

4 111 e Ft-ban

a kiadásokon belül:


da) a beruházási kiadások

508 e Ft-ban

db) a felújítási kiadások

3 603 e Ft-ban


állapítja meg.


  1. Az Önkormányzat 2012. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 15 225 e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány kimutatást a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltakon belül


a) az önkormányzat módosított pénzmaradványát

15 065 e Ft-ban

b) a polgármesteri hivatal módosított pénzmaradványát

 160 e Ft-ban


 állapítja meg.


3. §

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak 2012. évi átlaglétszáma 21 fő.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlegét a Rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzforgalmának egyeztetését a Rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a Rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolását a Rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a Rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá


9. §

A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.


                         dr. Dobó István                                                     Fődi Anita

                            polgármester                                                            jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. április 24.                                                                                                         Fődi Anita

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
33.5 KB
2. számú melléklet
29.5 KB
3. számú melléklet
33 KB
4. számú melléklet
21 KB
5. számú melléklet
23 KB
6. számú melléklet
39 KB
7. számú melléklet
43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!