nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (V.25.) rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (V.25.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

3/2016 (V.25.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1. §


A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                             346.474 ezer Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                         81.682 ezer Forint,

c) Működési kiadások                                              133.971 ezer Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                          91.482 ezer Forint.

e) Finanszírozási bevételek                                        80.386 ezer Forint.

f) Finanszírozási kiadások                                        185.138 ezer Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                 4.512 ezer Forint,

b) Működési kiadások                                                82.640 ezer Forint.

c) Felhalmozási kiadások                                               133 ezer Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        78.738 ezer Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                    677 ezer Forint,

b) Működési kiadások                                                11.094 ezer Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                               208 ezer Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        10.859 ezer Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                 7.696 ezer Forint,

b) Működési kiadások                                                32.091 ezer Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                               188 ezer Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        24.912 ezer Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                 1.218 ezer Forint,

b) Működési kiadások                                                65.864 ezer Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                            2.811 ezer Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                        68.239 ezer Forint.


(6) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 1. melléklete tartalmazza.(7) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 2. melléklete tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 3. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 4. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 5. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 6. melléklete tartalmazza.


3. §


Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványának összege összesen 99.773 ezer Forint. A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát az R. 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi központosított, kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal                                                                                   Varga Béláné

             polgármester                                                                                       jegyző


Kihirdetve: 2016. május 25.                                               Varga Béláné

                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25.5 KB
2.melléklet
24.5 KB
3. melléklet
24.5 KB
4. melléklet
24.5 KB
5. melléklet
24.5 KB
6. melléklet
25.5 KB
7. melléklet
25 KB
8. melléklet
15 KB
9. melléklet
16.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!