nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-01
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében és a 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete helyébe az 1. sz. melléklet lép.


2.§ Ez a rendelet 2020. január 01-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet - a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról
25.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!