nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-12 - 2019-12-13
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a házasságkötési eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 21/2017. (VIII.18.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötési eljárás egyes szabályairól és díjairól szóló 21/2017. (VIII.18.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt (anyakönyvvezető hivatali helyisége) biztosítja.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül, amelynek helyszíne az (1) bekezdésben meghatározottól eltér.

(3) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az anyakönyvi esemény, amely a Polgármesteri Hivatal Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendjétől eltérő időpontban történik.

(4) A hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartására irányuló kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény megtartására irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.”


2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A házasságkötés díja hivatali munkaidőben:

a) az anyakönyvvezető hivatali helyiségében: ingyenes;

b) a Házasságkötő teremben 10 000 Ft;

c) külső helyszínen 35 000 Ft.


(2) A házasságkötés díja hivatali munkaidőn túl:

a) a Házasságkötő teremben 25 000 Ft

b) külső helyszínen 35 000 Ft


(3) a Házasságkötő terem díja a következő alapszolgáltatásokat tartalmazza:

a) az ünnepség céljára megfelelően berendezett termet,

b) házassági emléklapot,

c) az anyakönyvvezető ünnepi beszédét,

d) a ceremónia zenei aláfestéséhez szükséges eszközök biztosítását.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. november 6.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
13.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!