nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-05-05
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.1.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015. (X.01) önkormányzati rendelet módosításáról

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  7/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet 9.§ hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


   9.§  Csókakő Községi Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási          

          közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan 25%-os  kedvezményt  állapít meg, mely a         

         III.n. évre vonatkozóan kiállított számlában kerül érvényesítésre.


2.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és május 5. napján hatályát veszti..


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!