nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-12-31
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014 (XII.11.) önkormányzati rendelete
a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2015. évre illetménykiegészítés megállapítása

Dudar Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.


I. fejezet

A rendelet hatálya, általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


2.§ Az illetménykiegészítésre adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében a Hivatal előirányzatai között állapítja meg.


II. fejezet

Az illetménykiegészítés mértéke


3.§ (1) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi felsőfokú iskolai

végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke egységesen valamennyi középiskolai végzettségű

köztisztviselőnek az alapilletménye 20 %-a.


III. fejezet


Záró rendelkezések


4.§       Jelen rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

Egyidejűleg hatályát veszti a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet.

                                    Tóth Edina Kitti sk.                                                     Szafner József sk.  

    polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. december 11.


                                                                                              Szafner József sk.

                                                                                                      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!