nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-25 -tól
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A RENDELET HATÁLYA


1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, bizottságaira, intézményeire terjed ki.


2.§ Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodási beszámolóját az alábbiak szerint fogadta el:


474.938.995.- Forint

azaz: Négyszázhetvennégymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kilencszázkilencvenöt forint

bevétellel,


és

220.418.027.- forint

azaz Kettőszázhúszmillió-négyszáztizennyolcezer-huszonhét forint

kiadással.


3.§ (1) Az Önkormányzat gazdasági beszámolójának fejezet és címrendjét az 1.- 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott melléklet magába foglalja a bevételi és kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását.

(3) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A 2018. évi maradvány kimutatást a 5. sz. melléklet mutatja be.

(6) A 2018. évi többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 6. sz. melléklet mutatja be.

(7) A 2018. évi adósságállományt a 7. sz. melléklet mutatja be.

(8) A 2018. évi közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet mutatja be.

(9) A 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza

(10) Az önkormányzat Éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 10. sz. melléklet tartalmazza.


4.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet - Bevétel címenként
90.5 KB
2.sz.melléklet - Kiadások címenként
105.5 KB
3.sz.melléklet - Pénzforgalmi mérleg
43 KB
4.sz.melléklet - Vagyon kimutatás
48 KB
5.sz.melléklet - Pénzmaradvány
25 KB
6-8.sz.melléklet - Több éves kihatás
23.5 KB
9.sz.melléklet - Működési és felhalmozási
43 KB
10.sz.melléklet - Éves ellenőrzési jelentés
1.17 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!