nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2009. (X.29.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi és védőnői körzetekről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló, módosított 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –tekintettel az önálló orvosi tevékenységről szóló, módosított 2000. évi II. törvényben, illetve a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm.rendeletben foglaltakra- az alábbi rendelet alkotja:


1. §[1]


E rendelet hatálya kiterjed Jászberény város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel, praxisjog alapján tevékenységet végző felnőtt háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, valamint a védőnőkre.


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a)[2] önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóó törvény szerint a háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás

b) háziorvos: felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos

c)[3] praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által a háziorvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog


3. §


(1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben.


(2)[4] A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység –törvényben meghatározott kivétellel- csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.


4. §


E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a Jászberény város közigazgatási területén található felnőtt háziorvosi körzetek utca szerinti meghatározását.


5. §[5]


E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Jászberény város közigazgatási területén található házi gyermekorvosi körzetek utca szerinti meghatározását, valamint a körzethez tartozó köznevelési intézmények meghatározását.


6. §


E rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a Jászberény város közigazgatási területén található fogorvosi körzetek utca szerinti meghatározását.7. §


E rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a Jászberény város közigazgatási területén található területi védőnői körzetek utca szerinti meghatározását.


8. §


(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egészségügyi ellátás kérdéseiről szóló 19/1999. (X.29. ) önkormányzati rendelet, és az azt módosító 11/2002. (VI. 28.), 1/2003. (I. 31.), 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  hatályát veszti.

(3) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint kell gondoskodni.[1]

A rendelet szövegét a 14./2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[2]

A rendelet szövegét a 14/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[3]

A rendelet szövegét a 14/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[4]

A rendelet szövegét a 14/2017 (VII: 13.) önkormányzati rendelet  1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től

[5]

A rendelet szövegét a 14/2017 (VII. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. július 14-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_41_2009_r
40.5 KB
2_melléklet_41_2009_r
42 KB
3_melléklet_41_2009_r
37 KB
4_melléklet_41_2009_r
46.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!