nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-08-01 - 2020-08-01
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A képviselő-testület szervezet és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 74. § - a helyébe a következő rendelkezés lép.


„74. § A polgármester tisztségét főállásban látja el.”


2. Záró rendelkezések


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!