nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásáról és az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő felügyeleti díjról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § A Képviselő-testület az üzletek éjszakai, 22 és 6 óra közötti nyitva tartását nem korlátozza.


2. § A Képviselő-testület az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokkal kapcsolatban felügyeleti díjat nem vezet be.


3. § A Képviselő-testület az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének módjára vonatkozó részletszabályokat nem állapít meg.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. június hó 29. nap                                                                                             dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!