nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2019-05-30
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 725.393.254 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 518.165.145 Ft     költségvetési bevétellel

    ab) 207.228.109 Ft     finanszírozási bevétellel

b) 569.507.315 Ft kiadási fő összeggel

    ba) 423.271.153 Ft     költségvetési kiadással,

             bb) 146.236.162 Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.                    

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 155.885.939 forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2017. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 1.037.912.320 forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 579.965.809 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 505.634.783 Ft     költségvetési bevétellel

ab) 74.331.026 Ft       finanszírozási bevétellel

b) 425.919.871 Ft kiadási fő összeggel

     ba) 279.683.709 Ft     költségvetési kiadással,

             bb) 146.236.162 Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.                    

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

 (5) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 154.045.938 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2018. évi költségvetés.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 1.033.501.966 forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 84.343.276 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 12.192.878 Ft       költségvetési bevétellel

ab) 72.150.398 Ft       finanszírozási bevétellel

b) 83.222.376 Ft kiadási fő összeggel

    ba) 82.769.498 Ft       költségvetési kiadással

    bb) 452.878 Ft            felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.                        

(3) Az Óvoda 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2017. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Napsugár Óvoda 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.120.900 forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2017. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 3.449.877 forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. § A képviselő-testület 2017. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzat 2017.december 31-én nem rendelkezik hitelállománnyal.


8.§ (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak 2017.évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


10. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 61.084.169 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 337.484 Ft             költségvetési bevétellel

ab) 60.746.685 Ft        finanszírozási bevétellel

b) 60.365.068 Ft kiadási fő összeggel

     ba) 60.352.375 Ft       költségvetési kiadással

     bb) 12.693 Ft             felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2017. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.             

(3) Az ÖKÖH 2017. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A ÖKÖH 2017. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A ÖKÖH 2017. évi maradványát a 2. melléklet alapján 719.101 forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az ÖKÖH 2017. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 960.477 forintban határozza meg.


11.§  Az önkormányzat vagyonkimutatását a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések


12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba                                  

(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 6/2017. (V.31.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 3/2017.(III.08.) rendelet az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről.


                       

                

                        

                           Ángyán Tamás                                                       Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
313.19 KB
2. melléklet
309.15 KB
3. melléklet
311.67 KB
4. melléklet
309.06 KB
5. melléklet
313.46 KB
6. melléklet
310.75 KB
7. melléklet
311.77 KB
8. melléklet
308.77 KB
9. melléklet
312.38 KB
10. melléklet
312.06 KB
11. melléklet
308.85 KB
12. melléklet
309.76 KB
13. melléklet
308.75 KB
14. melléklet
309.93 KB
15. melléklet
314.63 KB
16. melléklet
308.22 KB
17. melléklet
310.46 KB
18. melléklet
308.87 KB
19. melléklet
312.45 KB
20. melléklet
307.11 KB
21. melléklet
313.69 KB
22. melléklet
310.03 KB
23. melléklet
308.64 KB
24. melléklet
312.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!