nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007 (II.15.) Ör. számú rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 75.000.-Ft.

(2) Egy bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: az alapdíj 135%-a.

(3) A bizottság elnökének tiszteletdíja: az alapdíj 160%-a.

(4) A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíja: az alapdíj 35%-a.


2.§


Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 11.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!