nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 26/2004. (XII.21.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján/32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 26/2004. (XII.21.) rendeletet.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


             Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. május 28.dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!