nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-01-13
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya1. §


(1) A rendelet célja, hogy Egyházaskesző Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre és az azt önállóan ellátó védőnőkre.2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása


2. §


(1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.


(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet területét a 2. melléklet határozza meg.


(4) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe megegyezik az orvosi körzet területével, a védőnői körzet területét az 3.sz.melléklet tartalmazza.
3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása


3. §


(1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a háziorvosi és fogorvosi ellátás területén egészségügyi vállalkozás útján, a védőnői ellátás esetén az egészségügyi körzet székhely Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottal látja el.


(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását, a feladatellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

4. Záró rendelkezés


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                       Lendvai Jánosné                                                Hegyiné Böröcz Adél


                            polgármester                                                             jegyző

Kihirdetve: 2016. február 16.


                                                                                                                 

                                                                                    


                                                                                                Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                             jegyző


1. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethezAz I. számú háziorvosi körzet terület szerinti meghatározása: 1. Egyházaskesző
 2. Nemesgörzsöny
 3. Nagyacsád
2. melléklet az 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelethezA fogorvosi körzet terület szerinti meghatározásaA fogorvosi körzetet az alábbi – területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett – települések alkotják:


 1.  Marcaltő
 2.  Malomsok
 3.  Egyházaskesző
 4. Nemesgörzsöny
 5. Várkesző3. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethezA védőnői körzet terület szerinti meghatározása 1. Egyházaskesző
 2. Nemesgörzsöny
 3. Nagyacsád

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!