nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 16/2019 (XI.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-04 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 16/2019 (XI.4.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §. Hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2018.(VI.28.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.Tiszacsege, 2019. november 04.

              Fekete Gergő sk.                                          Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó sk.

    polgármester                                                                  mb. jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!