nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 17/2017 (IX.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-22 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 17/2017 (IX.21.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének

17/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete


a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2017.       módosított bevételi előirányzata                                                       7.103.738.754 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                     1.277.996.313 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 8.381.735.067 Ft


b) 2017.      módosított kiadási előirányzata                                                         7.103.738.754 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                       1.277.996.313 Ft

                     módosított kiadási előirányzat:                                                 8.381.735.067 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                           dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                 jegyző

                

                         

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2017. szeptember 21.                                                                     dr. Voller Erika

                                                                                                                           jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
1.61 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!