nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-23 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:1. Általános rendelkezések


1.§.A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint annak költségvetési szerveire.2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása


2.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételi  teljesítését  229.189.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :

      a.)önkormányzatok működési támogatásai                                                   71.068  e Ft

      b.)működési célú támogatások államháztartáson belülről                             28.924 e Ft

      c.)felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         59.086 e Ft 

      d.)közhatalmi bevétel                                                                                     53.319 e Ft                   

      e.) egyéb működési bevételek                                                                        15.065 e Ft

      f.) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           110 e Ft

      g.)felhalmozási bevétel                                                                                     1.617 e Ft


(3) A költségvetési bevételek teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi finanszírozási bevételeinek teljesítése  kiemelt előirányzatonként:

     a.)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                       17.692 e Ft

     b.)forgatási célú értékpapír értékesítése                                                           13.197 e Ft

     c.)államháztartáson belüli megelőlegezés                                                          2.199 e Ft


(5) A finanszírozási bevételek teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.3.§.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadásai teljesítését  231.718.000.- Ft –ban  állapítja meg.

(2)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként:

  a.) működési kiadások                                                                             152.650  e Ft

ezen beül:

      aa.) személyi juttatások                                                                            79.383 e Ft

      ab.) munkaadókat terhelő járulékok                                                         18.965 e Ft

      ac.) dologi kiadások                                                                                  45.362 e Ft

      ad.) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 5.793 e Ft

      ae.) egyéb működési kiadások                                                                    3.147 e Ft


b.) felhalmozási kiadások                                                                              79.068 e Ft

      ba.) beruházás                                                                                               4.319 e Ft

      bb.) felújítások                                                                                            74.349 e Ft

      bb.) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            400 e Ft


(3) A költségvetési kiadások teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
4.§.(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2014.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 20.283 e Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2015. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.5.§.


(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési kiadásinak teljesítését 58. 471 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :

a.) működési kiadások                                                                                 58.471 e Ft

ebből:

    aa.) személyi juttatások                                                                           37.856 e Ft

   ab.) munkaadót terhelő járulékok                                                              9.256 e Ft

   ac.) dologi kiadások                                                                                 11.240 e Ft

b.) felhalmozási kiadások                                                                              119 e Ft

      ba.) beruházás                                                                                             119 e Ft


(3) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 6.257 ezer Ft-ban határozza meg.


(5)  Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :

a.) működési célú támogatás államháztartáson belülről                               6.257 e Ft


(6) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal  2014.évi finanszírozási bevételeinek teljesítése  kiemelt előirányzatonként:

     a.)irányítószervi támogatás                                                                             51.837 e Ft

     b.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                         546 e Ft                                                                                               


(7) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzmaradványát 202.000- Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

                        


7.§.


(1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetési kiadásinak teljesítését 15.224 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként :

működési kiadások                                                                                 15.224 e Ft

ebből:

   aa.) személyi juttatások                                                                           10.798 e Ft

   ab.) munkaadót terhelő járulékok                                                              2.952 e Ft

   ac.) dologi kiadások                                                                                  1.474 e Ft


(3) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 749 ezer Ft-ban határozza meg.


(5)  Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :

a.) működési bevételek                                                                                  749 e Ft


(6) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014.évi finanszírozási bevételeinek teljesítése  kiemelt előirányzatonként:

     a.)irányítószervi támogatás                                                                             14.549 e Ft


(7) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.


(8) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014. évi pénzmaradványát 74.000.- Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.

.


8.§.


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi mérleg főösszegét 962.083 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 963.887 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi mérleg főösszegét 534 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje – 2.846 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2014. évi mérleg főösszegét 27 e Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje – 1.201 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.3. Záró rendelkezések

  9.§.E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uraiújfalu, 2015. május 21.                                                 Vargyai Vilmos                       Dr.Husz Norina

                                                   polgármester                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
10.43 KB
2. melléklet
11.63 KB
3. melléklet
12.1 KB
4. melléklet
12.73 KB
5. melléklet
20.49 KB
6. melléklet
21 KB
7. melléklet
10.54 KB
8. melléklet
18.97 KB
9. melléklet
17.78 KB
10.melléklet
18.08 KB
11. melléklet
18.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!