nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. § 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint Akasztó Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1. §


A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                              328.497.024 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                               604.811 Forint,

c) Működési kiadások                                               140.464.182 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                           14.077.361 Forint.

e) Finanszírozási bevételek                                       103.175.503 Forint.

f) Finanszírozási kiadások                                         204.225.791 Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                     507.702 Forint,

b) Működési kiadások                                                 89.565.843 Forint.

c) Felhalmozási kiadások                                                555.270 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                         89.872.183 Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                     745.312 Forint,

b) Működési kiadások                                                 11.720.742 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                307.826 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                         11.452.611 Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                  8.666.420 Forint,

b) Működési kiadások                                                 35.419.942 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                356.313 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                         27.080.656 Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                     836.323 Forint,

b) Működési kiadások                                                 72.215.622 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                628.667 Forint.

d) Finanszírozási bevételek                                         72.498.465 Forint.


(6) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 1. melléklete tartalmazza.(7) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 2. melléklete tartalmazza.


(8) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 3. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 4. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 5. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a létszámot az R. 6. melléklete tartalmazza.


3. §


  1. Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványának összege összesen 77.870.093 Forint. A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványát az R. 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
  2. A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványának kötelezettséggel nem terhelt részét, szabad maradványát az R. 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. §


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak költségvetési törvény szerinti elszámolását az R. 10. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


(1)  Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Suhajda Antal                                                                                   Némethné Nagy Nóra

polgármester                                                                                               jegyző


ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 31.                                                                                                          Némethné Nagy Nóra

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
34.5 KB
2.melléklet
33.5 KB
3. melléklet
33.5 KB
4. melléklet
33.5 KB
5. melléklet
34 KB
6. melléklet
34.5 KB
7. melléklet
34 KB
8. melléklet
14.57 KB
9. melléklet
14.01 KB
10. melléklet
13.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!