nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-03 - 2018-10-04
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018 (X.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet)  9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

                         

 „9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési fő összeget 71.496.887 forintban állapítja meg. (15. melléklet)”


2.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„10. §            A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                     60.559.511 Ft

b) működési bevétel                                                                                           95.224 Ft

c) működési célú támogatásértékű bevétel                                                                         7.849.986 Ft

d) OGY választásból származó bevétel                                                          1.159.026 Ft

Finanszírozási bevétel:

a) 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                        1.833.140 Ft”3.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                                                          

„11. §             A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                    71.496.887 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                             50.377.123 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                   10.381.605 Ft

      ac) dologi  kiadások:                       10.738.159 Ft

      ad) felhalmozási kiadások                                                                                   0 Ft”4. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

5. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

6. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 3.. melléklete lép.

7. § A rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-3. melléklet
95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!