nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-27 -tól
Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítéséről

Kamut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást290 382 051 Ft

           

            Költségvetési bevétellel160 842 655 Ft


            Költségvetési kiadással


129 539 396 Ft

            helyesbített maradvánnyal


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit
önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.hagyja jóvá.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az 1. melléklet és a Kamuti Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadását 6., 6.1.,7., 7.1,8.,9., és 10.  mellékletek szerint fogadja el. Vállalkozási tevékenységet nem végez az önkormányzat.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 2. és a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektek 2017.évben nem voltak. azonban megkezdődtek a TOP-3.2.1., a TOP-4.1.1. és a TOP-4.2.1 projektek előkészítése (kiviteli tervek készítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása). 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását az 3. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. A 129 539 396 Ft pénzmaradvány felhasználását 2018. évben 95 547 513 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként a TOP projektek megvalósítására engedélyezi, a 33 991 883 Ft a finanszírozási bevétel és kiadás egyenlege.

(4) Az önkormányzat 2017. évi Mérlegét a 4. melléklet alapján fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2017. év Eredményét az 5. melléklet alapján fogadja el.


3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Az önkormányzat által teljesített szociálpolitikai bevételek és kiadások (ellátottak pénzbeli szociális juttatása): 5 039 552 Ft.


4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. §


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Ph.Balog Imréné sk.                        Hegedűs László sk.

                                                            Polgármester                                      Jegyző
A rendelet kihirdetve:


Kamut, 2018. április hó 26. nap


                                                                                  

                                                                                                 Hegedűs László sk.

                                                                                                          JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
773.23 KB
2. sz. melléklet
723.1 KB
2.1. sz. melléklet
360.69 KB
3. sz. melléklet
177.79 KB
4. sz. melléklet
560.59 KB
5. sz. melléklet
300.95 KB
6. sz. melléklet
160.15 KB
6.1. sz. melléklet
149.37 KB
7. sz. melléklet
340.97 KB
7.1. sz. melléklet
137.88 KB
8. sz. melléklet
159.26 KB
9. sz. melléklet
219.92 KB
10. sz. melléklet
243.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!