nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-28 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(IV.27.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2019.(XI.29) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Járdánháza Község Önkormányzat Polgármesterének

3/2020. (IV.27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2019.(XI.29) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről


Járdánháza Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 6/2019.(XI.29) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

     

 Kovács Gábor sk.                             Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk. 

   Polgármester                                               Jegyző                   


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2020. április 27. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


                                                                                                                      

                                                                                                  Dr. Szűcs-Tardi Beáta sk.  

                                                                                                                Jegyző     Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
40.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!