nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-20 - 2021-01-01
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III. 19.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.


2. §


(1) A Hivatal 2020. évi munkarendjében

       a) a nyári időszakban: 2020. augusztus 3-7. napjáig,

       b) a téli időszakban: 2020. december 28-31. napjáig

igazgatási szünet kerül elrendelésre.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző, mint munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási ütemterv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A kiadott szabadságra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése az irányadó.


(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeleti rend szerint működik, az ügyfélfogadás azonban szünetel. Az igazgatási szünet elrendelése a Közterület-felügyelet munkarendjét nem érinti.


(4)   Az ügyelet rendjét a jegyző külön intézkedésben határozza meg.


3. §


A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
12.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!