nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete
az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól szóló 12/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról és az általános iskolai térítési díj megfizetésének egyes szabályairól szóló 12/2018. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép


2. §


(1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. december 6.Szabóné Karsai Mária

polgármesterDr. Morvai Gábor

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
20.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!