nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017 (IX.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-09-23 - 2017-09-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017 (IX.22.) Ör. számú rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017.(II.27.) Ör. számú rendeletének módosításáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.27.) Ör. számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                       1.§

A R. 3.§ (1)-(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2017. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.382.452 e Ft, valamint
összevont kiadási főösszegét 1.382.452 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú mellékletek szerint.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.362.497 e    Ft.

(3) A polgármesteri hivatal 2017.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 71.132 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 51.945 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 140.821 e Ft.


                                                                       2.§

(1) A R. 3., 4., 5., §-ban jelölt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, számú mellékletei helyébe e rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, számú mellékletei lépnek.


(2) A R. kiegészül a 14.,15.,16, számú melléklettel.


                                                                       3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Ebes, 2017. szeptember 20.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
741.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!