nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat képviselő testületének 18/2015 (VII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-22 - 2018-10-14
Dudar Községi Önkormányzat képviselő testületének 18/2015 (VII.21.) önkormányzati rendelete
az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet területi hatálya Dudar község közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1. mellékletében meghatározott részére terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) A rendelet alkalmazásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közterületet kell érteni.

(2) A rendelet vonatkozásában életvitelszerű tartózkodásnak a Szabs. tv. 179/A. § (4) bekezdése szerinti magatartás minősül.

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalma

3. §

(1) A közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében Dudar község közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1. mellékletében meghatározott részeit jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenes cselekménynek minősül.

Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                           Tóth Edina Kitti   sk.                                       dr. Szivák Péter  sk.
                             polgármester                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. július 21.dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-es melléklet
12.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!