nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata
Hatályos:2014-05-23 -tól
Dudar Község Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Dudar Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

214 318 E Ft

Költségvetési bevétellel186 964 E Ft

Költségvetési kiadással


41 930 E Ft

tárgyévi helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok költségvetési szervek bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, önkormányzati  hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., -7.47. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.[1]

 (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. § (1) Ez a rendelet kihírdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
            ………………….                                          ……………………….

            Tóth Edina Kitti sk.                                       Szafner József sk.

            polgármester                                                               jegyző


Kihirdetve: 2014. május 22.                                                                                  Szafner József sk.

                                                                                              jegyző[1]

Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
5.54 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!