nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-22 - 2015-12-22
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 85.896 ezer forintban állapítja meg.”


2. § Az önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                      57 246 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   52 395 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint  

működési bevételek                                                                             526 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                    505 ezer forint


  1. felhalmozási bevételek                                                                 11 780 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                 11 700 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                80 ezer forint”


3. § Az önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      71 790 ezer forint

személyi juttatások                                                                         31 360 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            6 063 ezer forint

dologi kiadások                                                                              19 349 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             7 250 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                         7 768 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                 13 145 ezer forint

beruházások                                                                                    12 865 ezer forint

felújítások                                                                                                0 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        280 ezer forint”


4. § Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel                                                                   16 870 ezer forint

likvid hitel, kölcsön felvétele                                                              9 985 ezer forint

(fenntartva a költségvetési törvény pályázati lehetőségét a működőképesség megőrzésére)

költségvetési maradvány                                                                     6 885 ezer forint

ebből: működési maradvány                                        6 885 ezer forint

felhalmozási maravány                                          0 ezer forint”


5. § Az önkormányzati rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § Az önkormányzat képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 85 704 ezer forintban állapítja meg.”


6. § Az önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  1. működési bevételek                                                                      57 054 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                   52 395 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint

működési bevételek                                                                            506  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                    333 ezer forint


  1. felhalmozási bevételek                                                                 11 780 ezer forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 ezer forint

felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek                                 11 700 ezer forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                80 ezer forint”


7. § Az önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      57 336 ezer forint

személyi juttatások                                                                         23 226 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            3 866 ezer forint

dologi kiadások                                                                              15 226 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             7 250 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                         7 768 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                 13 062 ezer forint        

beruházások                                                                                    12 782 ezer forint

felújítások                                                                                                0 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        280 ezer forint”


8. § Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi finanszírozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

a) finanszírozási bevétel                                                                   16 870 ezer forint

hitel, kölcsön felvétele                                                                        9 985 ezer forint

költségvetési maradvány                                                                   6 885 ezer forint”


9. § Az önkormányzati rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 14 537 ezer forintban állapítja meg.”


10. § Az önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                           192 ezer forint

működési bevételek                                                                              20  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                     172 ezer forint”


11. § Az önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                      14 454 ezer forint

személyi juttatások                                                                           8 134 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                            2 197 ezer forint

dologi kiadások                                                                                4 123 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  0 ezer forint”


12. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


13. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.


14. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.


15. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


16. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.Záró rendelkezések


17. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
326.3 KB
1. 1. melléklet
182.85 KB
1. 2. melléklet
156.35 KB
2. melléklet
154.55 KB
3. melléklet
158.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!