nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (V.11.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-12 - 2017-05-13
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017 (V.11.) Ör. számú rendelete
az Ebesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2015. (II. 24.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ebesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb jutattásairól szóló 5/2015. (II.24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról következő rendeletet alkotja:1.§

A R. 2. § (1) bekezdésében a „középiskolai” szövegrész „érettségi” szövegrészre módosul.2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                 Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!