nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-12-22 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL


 Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.). Kormányrendelet 43/A §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1.   A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a)      mérlegfőösszegét                 342 144 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit             285 269 e Ft-ban

c)      folyó évi kiadásait               342 144 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát          56 875  e Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének


a)      mérlegfőösszegét                323 022 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit             270 659 e Ft-ban

c)      folyó évi kiadásait              323 022 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát           52 363 e Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.  1. A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 2015. évi elemi költségvetésének


a)      mérlegfőösszegét                   69 861 e Ft-ban

b)      folyó évi bevételeit                65 344 e Ft-ban

c)      folyó évi kiadásait                 69 861 e Ft-ban

d)      költségvetési hiányát                4 517 e Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint”  1. A Rendelet 1, 1/A, és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1, 1/A, 1/B mellékletei lépnek.2. §.


A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 13/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
71.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!