nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 - 2020-07-08
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018.évi zárszámadásáról

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre és annak bizottságára.A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1)A Képviselő- testület a helyi Önkormányzat a 2018. évi teljesített költségvetési


a.) bevételi főösszegét              265.147 ezer Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét               201.205 ezer Ft-ban, hagyja jóvá


c.) 89.361 ezer Ft-ban finanszírozási bevétellel

d.) 961 ezer Ft finanszírozási kiadással.


3.§


(1)Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A 2018. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatainak teljesítését előirányzat csoportonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3)A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások teljesítése:

(a) Működési célú pénzeszköz átadásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§


A 2018. évi költségvetési felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§


Az önkormányzat teljesített közvetett támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§


A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen mutatja be a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlegét.


7.§


Az önkormányzat tényleges összesített létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§


Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettségvállalása nincs. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá


9.§


Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználását 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§


Az önkormányzat általános- és céltartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §


Az önkormányzat 2018. évi támogatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §


Az önkormányzat 2018. évi vagyonmérlegét a 12. melléklet, a maradványát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat vagyonváltozását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


13. §

Záró rendelkezések


(1)Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

(2)Hatályát veszti:

a.)az 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,

b.)a 5/2018. (V.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról.

Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
329 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!