nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-09-29 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283.140 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 275.499 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 283.140 ezer forintban állapítja meg. 

A 2015. évi költségvetés hiánya 7.641 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  7.641 ezer forint.

A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.”


2.§ A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  önkormányzat általános működésének támogatása    150.377 e Ft,
b) egyéb költségvetési támogatások    12.887 e Ft
c) közhatalmi bevételek    40.893 e Ft
e) intézményi működési bevételek    18.998 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz    6.303 e Ft
g) felhalmozási célú támogatások    16.041 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra                                                7.641 e Ft 
i) finanszírozási bevételek                                                                                                             30.000 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     275.499 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:    248.881 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:    26.618 e Ft.”


3.§ A rendelet 4. §  (1), (2).  helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. § (1)     Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    222.927 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     111.770 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     29.604 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     68.746 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     8.017 e Ft
        ae) egyéb működési célú kiadások:    4.790 e Ft
b) felhalmozási költségvetés    26.618 e Ft
         ba) beruházások,                                                                                                                    18.718 e Ft
         bb) felújítások                                           7.900 e Ft
c ) kölcsönök    30.000 e Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány    3.595 e Ft
                                                                         
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    253.342 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”

4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:    256.522 e Ft
                               kiadás:     256.522 e Ft,
                               egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:      26.618 e Ft 
                               kiadás:        26.618 e Ft, 
                              egyenlege: 0 Ft
A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


6. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


7. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


8. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


9. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


10. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


11. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.


12. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.


13. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.


14. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
129.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!