nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-08-22 -tól
Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (V.5.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás)

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csehbánya Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Csehbánya Község Önkormányzatának bizottságaira és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).


2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást


a) kiadási főösszegét                   42 672 e Ft,

b) bevételi főösszegét                  59 909 e Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege:    0 Ft.


(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2013.december 31-én nincs hitelállománya.


(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1/ a és 1/b melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza


(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza3. §

(1) Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.


4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.


5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el. 


6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

                          Megnevezés                                                           e Ft-ban


- Működési kiadások összesen:                                      28 221 e Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      7 516 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                             1 707 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                        12 535 e Ft

- támogatások:                                                            6 463 e Ft7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 14 532 ezer forint összegben hagyja jóvá.8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013.évi pénzmaradványát jelen rendelet 6.számú melléklete szerint hagyja jóvá.


9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 6 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.


10. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Straub Dávid                                                                      dr. Ádám Renáta

                    polgármester                                                                             jegyző


Záradék: A kihirdetés napja 2014.május 5.


dr. Ádám Renáta

      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1a
30.5 KB
1b
11.59 KB
2
34.5 KB
3
36 KB
4
11.95 KB
5
27.5 KB
6
13.14 KB
7
12.18 KB
7.melléklet
14.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!