nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-08-20 - 2015-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A MEZŐŐRI SZOLGÁLATRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
  1. Fejezet

Általános rendelkezések
1. § 


Gyöngyöstarján Község Önkormányzata mezei őrszolgálatot működtet.A mezei őrszolgálat feladatait 2 fő közalkalmazott látja el.


  1. Fejezet

Mezőőri járulék
2. § 


Mezőőri járulékot Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő, szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas és fásított terület művelési ágban nyilvántartott ingatlan után kell fizetni.A mezőőri járulékot az köteles megfizetni, aki a naptári év első napján a föld használója, ha nem ismert, tulajdonosa.Több használó vagy több tulajdonos esetén a mezőőri járulékot a használók vagy tulajdonosok együttes nyilatkozatával megjelölt személy fizeti meg.A mezőőri járulék fizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben a fizetésre kötelezett földhasználati joga vagy tulajdonjoga megszűnik.
3. § 


A mezőőri járulék megfizetéséről a jegyző első alkalommal és az ingatlant érintő változás esetén határozatot hoz, egyébként a járulékfizetési kötelezettségéről évente egy alkalommal értesíti.
4. § 


A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a járulék mértékének megállapítása történhet:

a) az 1. melléklet szerinti nyomtatványon benyújtott önbevallással,

b) önbevallás hiányában ingatlan-nyilvántartási adatok alapján.
5. § 


A mezőőri járulék mértéke 0 Ft/ha/év.
6. § 


Bevallást nem kell tennie és a mezőőri járulék fizetése alól mentesül, akinek tárgyévben a fizetendő mezőőri járuléka az 1000 Ft-ot nem haladja meg.


  1. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések
7. § 


A rendelet 2014. augusztus 20-án lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
51.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!