nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Magyargéc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervére.Az Önkormányzat költségvetése bevételei és kiadásai

2.§


(1)[1] Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. évi költségvetését

260.599 ezer forint bevétellel

260.599 ezer forint kiadással


Ezen belül működési célú kiadást összesen: 

243.909eFt

 1. a személyi juttatásokat

115.504eFt

 1. munkaadókat terhelő járulékokat

19.062eFt

 1. a dologi kiadásokat

104.345eFt

 1. egyéb működési célú kiadás 

4.998eFt


A felhalmozási célú kiadásokat összesen:

16.690eFt

 1. felújítási kiadásokat  

         0eFt

 1. beruházások

16.690eFt

Működési bevételeket:

249.609eFt

Felhalmozási bevételeket:

10.990eFt

 1. felhalmozási célú támogatás 

7.990eFt

 1. tárgyi eszköz értékesítés

3.000eFt


(2) A Szivárvány Óvoda 2015. évi költségvetését a 9. melléklet szerint fogadja el

                   20.117 eFt bevétellel

                   20.117 eFt kiadással.


A kiadási előirányzaton belül

 1. A személyi juttatásokat

13.824 eFt

 1. A munkaadókat terhelő járulékokat                            

3.734 eFt

 1. A dologi kiadásokat

2.559 eFt

összegben állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.Tartalék

5.§


Az Önkormányzat 2015. évre - a rendkívül takarékos gazdálkodást szem előtt tartva készített költségvetésre való tekintettel - megállapított általános tartaléka: 0 Ft, a 2015. évre megállapított céltartalék 0 Ft.Többéves kihatással járó feladatok

6.§


A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.Létszámkeret

7.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretet 9 főben állapítja meg.

(2)  A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda esetében a létszámkeretet 6 főben állapítja meg.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát (időarányosan két hónapra) 19 főben állapítja meg. A létszám tartalmazza a jelenleg érvényben lévő hatósági szerződések által foglalkoztatottak számot.Közvetett támogatások

8.§


A Képviselő-testület a közvetett támogatások, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.Előirányzat felhasználási ütemterv

9.§


A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§


(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A polgármester az előirányzat-változtatást a képviselő-testület eléterjeszti negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőzően.

(4) Az Önkormányzat a részére biztosított költségvetési előirányzaton belül – szigorú, takarékos gazdálkodást köteles folytatni. Ennek érdekében a beszerzések, kifizetések és megrendelések előtt a polgármesterrel minden esetben egyeztetni szükséges.

(5) A polgármester 100.000 Ft feletti kötelezettségvállalást csak a Képviselő-testület által egyeztetett feladatra tehet. Kivéve a pályázati önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást.

 1. A finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
  1. hitelek és kamatainak visszafizetése
  2. munkabérek biztosítása
  3. szociális törvényből eredő rendszeres fizetési kötelezettségek teljesítése
  4. intézmények működtetéséhez az energiaellátás, közműdíj, telefondíj kifizetése
  5. egyéb működési kiadások
 2. Újabb feladat vállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor a testület külön döntése alapján a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
 3. A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény szerint az illetményalap összegét 38.650Ft-ban határozza meg.
 4. Magyargéc Község Polgármesterének a 2015.évi cafetéria juttatás bruttó összege: 200.000 Ft
 5. A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adója bevételt 2015. évben az önkormányzat fejlesztési bevételeként hagyja jóvá.


11. §


Az Önkormányzat költségvetése az alábbi mellékleteket tartalmazza:

 1. melléklet Az Önkormányzat pénzalapjának mérlege
 2. melléklet Az Önkormányzat bevételi előirányzata
 3. melléklet Pénzforgalom kiemelt előirányzatonként
 4. melléklet Fejlesztési kiadások
 5. melléklet Fejlesztési kiadások és bevételek
 6. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról
 7. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
 8. melléklet Önkormányzati Igazgatás kiadása
 9. melléklet A  Szivárvány Óvoda költségvetése
 10. melléklet Az Önkormányzat 2016 és 2017. évre várható bevételi és kiadási előirányzatai
 11. melléklet: Előirányzat felhasználási ütemterv.
 12. melléklet Közvetett támogatások
 13. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek12. §


(1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.


(2) 2016. évi kiadás előirányzata       

122.084 ezer Ft       

(3) Bevételi főösszeg

122.084 ezer Ft

(4) 2017. évi kiadások várható előirányzata

128.187 ezer Ft

Bevételi főösszeg

128.187ezer Ft.

            


Záró rendelkezések

13. §


E rendelet a 2015. február 28. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.[1]

A rendelet szövegét a 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. április 30-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
140.3 KB
2. számú melléklet
200.83 KB
3. számú melléklet
466.5 KB
4. számú melléklet
152.44 KB
5. számú melléklet
148.54 KB
6. számú melléklet
157.14 KB
7. számú melléklet
129.27 KB
8. számú melléklet
168.02 KB
9. számú melléklet
167.09 KB
10. számú melléklet
191.53 KB
11. számú melléklet
191.18 KB
12. számú melléklet
140.7 KB
13. számú melléklet
134 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!