nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Öttömös községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi tejesített költségvetési


a) bevételi főösszegét

185 594 122 Ft-ban

b) kiadási főösszegét

153 984 855 Ft-ban


állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltakon belül


a) a működési célú bevételeket

153 563 934 Ft-ban

b) a felhalmozási célú bevételeket

 32 030 188 Ft-ban

c) a működési célú kiadásokat

 145 394 872 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadásokat

8 589 983 e Ft-ban


állapítja meg.


(4) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) számítástechnikai eszközök beszerzése                                                               659 634 Ft

b) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés                                        7 148 349 Ft

c) földterület vásárlás                                                                                                20 000 Ft


(5) Az önkormányzat felújítási kiadásai:

a) iskolai sportpálya felújítása                                                                                 762 000 Ft


(6) Az Önkormányzat 2016. évre teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi alaptevékenységének szabad maradványát 31 609 267 Ft-ban állapítja meg. A maradvány-kimutatást a rendelet 2. melléklete tartalmazza.3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.


6. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi eredmény-kimutatását a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá. 


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai létszám közfoglalkoztatottak nélkül 7 fő,

b) engedélyezett létszám 10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 49 fő.


9. §


Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete a kihirdetése napján lép hatályba.
                        dr. Dobó István                                                        Fődi Anita

                          polgármester                                                                jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 25.


                                                                                                          Fődi Anita

    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
19.38 KB
2. számú melléklet
10.35 KB
3. számú melléklet
17.12 KB
4. számú melléklet
12.13 KB
5. számú melléklet
24.79 KB
6. számú melléklet
13.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!