nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


2. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése


2. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített kiadási főösszege 193 325 899 forint, bevételi főösszege 203 759 778 forint.


3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                            73 344 667 forint

személyi juttatások                                                                               31 442 121 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              5 344 312 forint

dologi kiadások                                                                                   28 500 950 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  3 923 092 forint

egyéb működési célú kiadások                                                              4 134 192 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                     118 448 262 forint

beruházások                                                                                         10 687 259 forint

felújítások                                                                                         107 761 003 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0 forint


4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                           76 261 260 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        65 442 661 forint

közhatalmi bevételek                                                                             6 952 412 forint

működési bevételek                                                                               3 866 187 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 forint
 1. felhalmozási bevételek                                                                         3 535 622 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     3 535 622 forint

felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                0 forint


2/A. Herencsény Község Önkormányzata összesített
2018. évi finanszírozási kiadásainak és bevételeinek teljesítése


5. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:


 1. finanszírozási kiadások (K915 nélkül)                                               1 532 970 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        1 532 970 forint


 1. finanszírozási bevételek (B816 nélkül)                                           123 962 896 forint

maradvány igénybevétele                                                                  122 419 337 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                               1 543 559 forint


6. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


8. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti, kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


9. § Herencsény Község Önkormányzata összesített záró mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.


10. § Herencsény Község Önkormányzata összesített eredménykimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


11. § Herencsény Község Önkormányzata összesített vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.


12. § Herencsény Község Önkormányzata összesített maradványkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.


13. § (1) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítése 4 fő, az alábbiak szerint:

 1. önkormányzat:                             1 fő
 2. óvoda:                                          3 fő


(2) Herencsény Község Önkormányzata összesített 2018. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatának teljesítése 13 fő, az alábbiak szerint

 1. önkormányzat:                           13 fő
 2. óvoda:                                          0 fő

3. Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése


14. § Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi teljesített kiadási főösszege 193 334 227 forint, bevételi főösszege 203 690 893 forint.


15. § Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                            54 420 832 forint

személyi juttatások                                                                               20 161 481 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              2 960 615 forint

dologi kiadások                                                                                   23 241 452 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  3 923 092 forint

egyéb működési célú kiadások                                                              4 134 192 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                     117 747 669 forint

beruházások                                                                                           9 986 666 forint

felújítások                                                                                          107 761 003 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0 forint


16. § Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


 1. működési bevételek                                                                           76 260 174 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        65 442 661 forint

közhatalmi bevételek                                                                             6 952 412 forint

működési bevételek                                                                               3 865 101 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                         3 535 622 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     3 535 622 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                0 forint


3/A. Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadásaink és
bevételeinek teljesítése


17. § Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei:


 1. finanszírozási kiadások                                                                     21 165 726 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        1 532 970 forint

központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                   19 632 756 forint


 1. finanszírozási bevételek                                                                  123 895 097 forint

maradvány igénybevétele                                                                  122 351 538 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                               1 543 559 forint


18. § Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi teljesített költségvetési egyenlegét a
8. melléklet tartalmazza

19. § (1) Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatának teljesítése:


          a) éves átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám             1 fő

          b) zárólétszám                                                                                     1 fő


(2) Herencsény Község Önkormányzata 2018. évi közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő.


4. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítése


20. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi teljesített kiadási főösszege 19 624 428 forint, bevételi főösszege 19 701 641 forint.


21. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                            18 923 835 forint

személyi juttatások                                                                               11 280 640 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              2 383 697 forint

dologi kiadások                                                                                     5 259 498 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                0 forint

            egyéb működési célú kiadások                                                                            0 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                            700 593 forint

beruházások                                                                                              700 593 forint

felújítások                                                                                                            0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                        0 forint


22. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                                    1 086 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                           0 forint

működési bevételek                                                                                      1 086 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                    0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                       0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                0 forint
4/A. A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi finanszírozási bevételeinek teljesítése


23. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi teljesített finanszírozási bevételei:


 1. finanszírozási bevételek                                                                    19 700 555 forint

maradvány igénybevétele                                                                           67 799 forint

központi, irányító szervi támogatás                                                     19 632 756 forint


24. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési egyenlegét a
9. melléklet tartalmazza.


25. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2018. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítése:


           a) éves átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám            3 fő

           b) zárólétszám                                                                                    3 fő


5. Záró rendelkezések


26. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
209.86 KB
2. melléklet
213.41 KB
3. melléklet
189.46 KB
4. melléklet
209.1 KB
5. melléklet
192.02 KB
6. melléklet
2.3 MB
7. melléklet
178.27 KB
8. melléklet
229.71 KB
9. melléklet
203.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!