nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 4/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői 2019. illetményalap megállapításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.


Az illetményalap mértéke

2.§


A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 46 380 Ft.


Záró rendelkezések

3.§


Ez a rendelet 2019. március 27. napján kerül kihirdetésre. A rendelet 2019. március 28. napján  lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.


Tiszacsege, 2019. március 27.          Szilágyi Sándor                                                                     dr. Bóné Mónika

            polgármester                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!