nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-20 - 2017-04-21
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/2015. (IX. 16.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az anyakönyvi, valamint a családi események bonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/2015. (IX. 16.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) Hivatali munkaidőben tartott anyakönyvi, vagy családi esemény térítésmentes.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény lebonyolításában való közreműködés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 19.685 forintot kell fizetni, míg családi esemény tartása esetén 11.811 forintot kell fizetni az önkormányzat részére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


2. §. A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás díja 31.496 forint, míg névadó, házassági évforduló tartása, valamint házasságkötés megerősítése esetén 23.622 forint.

(2) Amennyiben rendkívüli esemény – például közeli halállal fenyegető egészségi állapot – miatt kerül sor hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére, abban az esetben a közreműködés térítésmentes.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) A 2. § 1. pontjában foglalt anyakönyvi esemény esetén bruttó 15.000 forint, a 2. § 2. pontjában foglalt családi esemény esetén bruttó 7 500 forint illeti meg az anyakönyvvezetőt.

(2) A 3. § (1) bekezdésben foglalt anyakönyvi esemény esetén bruttó 25 000 forint, családi esemény esetén bruttó 15 000 Ft illeti meg az anyakönyvvezetőt.”


4. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2017. április 19.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!