nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-03 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a piac működéséről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Ebes községben, önkormányzati tulajdonú területen működő piacra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a piac üzemeltetőjére, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra és a piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra.


2. A piac fenntartása, üzemeltetése


2. §


(1) Ebes Községi Önkormányzat a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében – e rendeletnek megfelelően – vásár és piacteret tart fenn.

(2) A piac üzemeltetése az Ebesi Községgondnokság Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: üzemeltető) feladata.


3. A piac helye, ideje


3. §


(1) A piac helye: Ebes, Rákóczi út 6. szám (Piaccsarnok).

(2) A piac a hét minden napján 6 órától 18 óráig üzemel.


Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet 2019. június 3. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a piac működésének szabályozásáról szóló 11/1995. (VII.5.) önkormányzati rendeleteEbes, 2019. május 22.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!