nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-05
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XII.18.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(X.01.) módosításáról

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  7/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (2) Az ingatlan használó köteles a települési hulladék egyes 6.§ (1) bekezdésében meghatározott fajtáit elkülönítetten gyűjteni.


2.§  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2015.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (12) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:


3.§ (12) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de  ha az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles az ingatlanán  keletkező települési  vegyes hulladékra a közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.


3.§. Ez a rendelet 2016.január 1-én lép hatályba és január 5. napján hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!