nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-26 - 2019-04-26
Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1 § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének

       a.) költségvetési bevételének főösszegét                                        228.093.357 Ft-ban

       b.) költségvetési kiadásának főösszegét                                        460.303.410 Ft-ban

       c.) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét          -232.210.053 Ft-ban

       d.) előző évi pénzmaradványát                                                      232.210.053 Ft-ban

állapítja meg.”


2.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. 2. 9. számú mellékletének helyébe az 1., 2., 9. számú melléklet lép.


3 § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet (Bevétel címenként)
84.5 KB
2.sz.melléklet (Kiadások címenként)
99 KB
9.sz.melléklet (Működési és felhalmozási)
37 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!