nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 - 2017-02-16
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, továbbá a 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőre terjed ki.


2. § (1) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.


(2) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke, a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.


3. § (1) A köztisztviselő – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése alapján – bankszámla-hozzájárulásra jogosult.


(2) A bankszámla-hozzájárulás mértéke Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (5) bekezdése alapján havi bruttó 1. 000 forint.


(3) A bankszámla-hozzájárulás negyedévente a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárából kerül kifizetésre.


4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjával kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!