nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (X.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-03 - 2016-10-07
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (X.2.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.16) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 454.475 ezer forintban állapítja meg.”2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 249.058 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    10.901 e Ft

d) működési bevétel                                                                                     17.457 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     39.757 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 449.475 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 431.510 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 22.965 e Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            418.876 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          235.578 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          50.137 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 98.578 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              29.269 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            5.314 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         22.965 e Ft

ba) beruházások                                                                                         8.695 e Ft

bb) felújítások                                                                                          14.270 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          12.634 e Ft

ca) tartalékok                                                                                             4.528 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                    8.106 e Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 452.800 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 8.695 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 14.270 e Ft-ban állapítja meg.”


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 4.528 e Ft többletben állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 4.528 e Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.”


6. § Az Alaprendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 40.838 ezer forintban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 9. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       40.649 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                  60 e Ft

c) működési bevétel                                                                                        15 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  114 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 40.838 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 40.838 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 10. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              40.838 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            26.309 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            7.154 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   7.375 e Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 40.838 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 140.533 ezer forintban állapítja meg.”


10. § Az Alaprendelet 13. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          136.433 e Ft

b) működési bevétel                                                                                       3.810 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       290 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 140.533 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 140.533 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 14. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             140.533e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            82.646 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          22.205 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 35.682 e Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 140.533e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 450.186 ezer forintban állapítja meg.”


13. § Az Alaprendelet 17. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            249.058 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               10.841 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 13.632 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             0 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 39.353e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 445.186 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 427.221 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 22.965 e Ft-ban állapítja meg.”


14. § Az Alaprendelet 18. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       237.505 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                     126.623e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     20.778e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           55.521 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        29.269 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      5.314 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    22.965 e Ft

      ba) beruházások                                                                                   8.695 e Ft

      bb) felújítások                                                                                    14.270 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   189.716 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                       4.528 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                              177.082 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                8.106 e Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 448.511 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.”


15. § Az Alaprendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.”


16. § Hatályát veszti az Alaprendelet 5. § (2) bekezdése.


17. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

(14) Az Alaprendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.


18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.                  Csutiné Turi Ibolya                                             dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2016. október hó 2. nap                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                             jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-14. melléklet
377 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!