nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 - 2015-05-02
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Dudar Község önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dudar Község önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:


költségvetési bevételét

271 140 E Ft-ban

költségvetési kiadását

327 819 E Ft-ban

költségvetési egyenleg

finanszírozási bevételét

finanszírozási bevételét      

  56 679  E Ft

146 773 E Ft-ban

  90 094 E Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási bevételből – pénzmaradvány - működési célra tervezett:

                     Önkormányzati Hivatalnál:                 3 625 e Ft

                     Közös Önkormányzati Hivatalnál:    2 435 e Ft

                     Kiskópé Óvodánál:                            116 e Ft

A finanszírozási bevételből – pénzmaradvány - felhalmozási célra Önkormányzati Hivatalnál tervezett: 35 626 e Ft

A finanszírozási kiadás a Hulladékgazdálkodási beruházás önrészének 2014. évi törlesztése és kamata.”

  1. §


(1) A Rendelet 1.1., 1.1.1., 1.1.2.,1.1.3., melléklete helyébe jelen rendelet 1., 1.1, 2., 3. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1 és 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 4.1. és 4.2 melléklete lép.


3. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

              Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


Dudar, 2015. április 30.


dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
4.25 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!