nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-26 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Csertő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján a 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.  2. Az önkormányzat összesített 2017. évi zárszámadása


2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési beszámolóját :

            

         139 863 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

         16 023 000 Ft induló pénzkészlettel

      -  118 910 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

     ---------------------------------------------------------

         36 976 000 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.3.§. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:


a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                              28 899 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         103 713 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      77 600 000 Ft

     bb) eu-s programok                                                               24 660 000 Ft

     bc) fejezeti kezelésű                                                                   453 000 Ft

     bd) felhalmozású                                                                        1 000 000 Ft


c) közhatalmi bevétel                                                                                      4 049 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                    2 195 000 Ft

e) maradvány igénybevétele,                                                                        16 023 000 Ft      

f) áh-n belüli megelőlegezés                                                                           1 007 000 Ft                          

                                       


4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiakban hagyja jóvá:

a) működési költségvetés                                                                              112 074 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                             65 422 000Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    8 415 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 31 050 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                              4 634 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 262 000 Ft

           af) hitel visszafizetés, megelőlegezés visszafiz.                        291 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             5 947 000 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     5 947 000 Ft

c) áh-n belüli megelőlegezés                                                                                 889 000 Ft

      

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

     a) beruházási kiadások beruházásonként

         aa) tárgyi eszközök vásárlása


3. A zárszámadásra vonatkozó rendelkezések5. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését az 1. és az 5. számú melléklet tartalmazza, költségvetési kiadásainak részletezését pedig a 2. és az 5. számú melléklet tartalmazza.6. §. A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.7. §  Az önkormányzat pénzforgalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.

Záró pénzkészlete: 36 976 000 Ft.


8. § A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.9. § Az önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet, a követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.


10. §  Az önkormányzat éves létszámkeretét 40 főben  hagyja jóvá:

                              - Közfoglalkoztatott:         40 fő .                4. Egyéb rendelkezések


11. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2018. május 23.
Fleckistánné Csöme Edit                                                       Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-8. számú
151.5 KB
Vagyonkimutatás
14.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!