nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016 (XI.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-11-25 - 2016-11-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016 (XI.24.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 5. számú melléklete az 1. számú mellékletre módosul.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                             Dr. Hajdu Miklós s. k.

                      polgármester                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!