nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/1995 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2019-01-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/1995 (XI.23.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra.

Az adókötelezettség1.§


Az adó alanya


2.§


Adómentesség

3.§./1/ Mentes az adó alól:

a)

b) a 80 év feletti adóalany , aki január 1-ig a 80. életévét betöltötte.

c) az 50m2 alatti, komfort nélküli lakás céljára szolgáló épület.

d)  75. év feletti, egyedül élő adóalany, aki a adóévet megelőző év december 31-ig a 75. életévét betöltötte.

e) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

(2) Mentesül az adó alanya a bevallás benyújtási kötelezettsége alól, amennyiben az (1) bekezdés e) pontja szerinti adó alóli mentességben részesül.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

4.§


Az adó mértéke


5.§         Az évi mértéke lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként 5000-Ft.


6.§

Átmeneti rendelkezések


7.§./1/ Ez a rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba, határozatlan ideig.

     /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Értelmező rendelkezések

8.§


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1995. november 16-án tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                    Mészáros László

polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!